Değerler

Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak değerlerimiz:

  • Millilik: Toplumumuzun tarihi mirasından gelen milli kültürüne, yaygın örf, ananelerine sahip çıkmak ve yaşatılması için çaba göstermek.
  • Standart: Kariyer hizmetlerini sistematik olarak iyileştirmek ve ortak bir Web portalı aracılığıyla kariyer merkezi hizmetlerine ulaşım kolaylığı sağlamak ve standart oluşturmak.
  • Erişilebilirlik: Web tabanlı mesleki rehberlik hizmetlerini, iletişim kurma ve istihdam kaynaklarına erişim imkanını tüm coğrafyalardaki öğrencilerin ve mezunların erişimine sunmak.
  • Geliştirme: Öğrencilere, mezunlara, işverenlere ve diğer paydaşlara kariyer yönetimi süreçlerinde yardımcı olmak ve kariyer merkezi personelinin mesleki gelişimini desteklemek için kapsamlı programlar ve hizmetler sunmak.
  • İşbirliği ve Ortaklıklar: Profesyonel hizmetlerini veririken iç ve dış, tüm paydaşları ile açık ve dürüst iletişim biçimini benimsemek. Bu şekilde geniş paydaş ağları oluşturmak ve söz konusu paydaşların verilen hizmetlere aktif katılımını sağlamak.
  • Öğrencileri, mezunları ve işverenleri hizmetlerin merkezine koymak: Kariyer merkezinin odak noktasının öğrenciler, mezunlar ve işverenler olduğu bilinci ile onlara hak ettikleri saygıyı göstermek ve en iyi hizmeti sunmak.
  • Bütünlük: Ahlaki yaklaşımın önemini yansıtan kurum kültürünü teşvik etmek, profesyonellik gerekleri ve saygı çerçevesinde her düzeyde erişilebilir olmak.
  • Şeffaflık: Sürekli gelişim sağlamak için kariyer hizmetlerinin çıktılarını değerlendirmek ve paylaşmak.