Kariyer Planı Oluşturma

Kariyer: bireyin karar verdiği meslek alanında hiyerarşik açıdan yukarıya doğru hareket etmesini ve bu yönde daha fazla ücret ile sorumluluk, prestij ve statüye sahip olmasıdır.

Kariyer Planlama: Kişinin kendini değerlendirerek; güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini belirlemesi; bilgi, beceri ve ilgileri doğrultusunda kariyer beklenti ve hedeflerini oluşturması ve bunlara nasıl ulaşılabileceği konusunda aksiyon planlarını geliştirmesidir. Bireysel boyutu ifade etmektedir.

Kariyer Yönetimi: En basit şekilde bireylerin iş ya da meslek hayatlarına ilişkin planlama yapmaktır. Geniş anlamda ise hem örgütün (kamu ya da özel) ihtiyaçlarını hem de bireylerin tercih ve kapasitelerini karşılayacak şekilde kariyer planlamasını ve yönetilmesini mümkün kılan örgütsel sürecin tasarımı ve uygulanmasıdır. Organizasyonel boyutu ifade etmektedir.

Kişisel kariyer planlama süreci aşamaları:

  1. Kişinin kendini değerlendirmesi
  2. Kariyer fırsatlarını belirlemesi
  3. Hedeflerini belirlemesi
  4. Planlarını hazırlaması
  5. Planlarını Uygulaması

Kaynak: Cavide Uyargil ve diğerleri (2009), İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Beta Ya. (4. Baskı)