Strateji

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kariyer Merkezi olarak stratejimiz:

Hem iç paydaşlarımız olan öğrencilerimizin hem de dış paydaşlarımız olan mezunlarımızın yanı sıra etkileşimde olduğumuz kamu ya da özel kuruluşlara kariyer yönetimine ilişkin yaşam boyu katkıda bulunmaktır.