Tarihçe

  • 08.2018 tarihli Senato kararıyla Üniversitemiz bünyesinde Kariyer Geliştirme ve İntibak Koordinatörlüğü’nün (KAGİN) kurulması kabul edilmiş ve Yürütme Kurulu üyeleri belirlenmiştir.

 

  • 10.2020 tarihli Senato kararıyla Üniversitemiz bünyesinde kurulan Kariyer Geliştirme ve İntibak Koordinatörlüğü (KAGİN) isminin, Çankırı Karatekin Üniversitesi Kariyer Merkezi olarak değiştirilmesine karar verilmiş ve Yürütme Kurulu üyeleri belirlenmiştir.