Hizmetlerimiz

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kariyer Merkezi öğrencilerimize ve mezunlarımıza yönelik olarak Kariyer Rehberliği, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri ve

İşveren İlişkileri ve Etkinlik Yönetimi olmak üzere iki ana başlıkta hizmetlerimizi sunmaktadır.

Kariyer Rehberliği, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

 • Kariyer Rehberliği ve Danışmanlığı
 • Kariyer Kulüpleri
 • Öğrencilere ve mezunlara sağlanan staj, deneyimsel öğrenme ve iş arama desteği
 • Öğrencilerin ve mezunların ilave eğitim ve stajlara yönlendirilmesi
 • Eğitim
 • Kariyer merkezi anketleri
 • Tanıtım ve Bilgilendirme
 • Performans ve Kalite Kriterleri

İşveren İlişkileri ve Etkinlik Yönetimi

 • İşveren İlişkileri
 • İşverenlerle Etkinlik Düzenleme
 • İşveren İlişkileri ve Etknilik Yönetimi için performans ve kalite kriterleri
 • Tanıtım ve bilgilendirme