Tanıtım

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kariyer Merkezi olarak amaçlarımız:

      1.Öğrenciler ve mezunlar için kariyer merkezi hizmetlerinin kapsamını genişletmek, öğrenciler ve mezunların bu hizmetlere erişimini sağlamak.

  1. Öğrenci ve mezunların kariyer hedeflerini eğitim, yetenek ve ilgi alanlarına uygun, iş gücü piyasalarının ihtiyaçlarının farkında olarak planlamalarına yardımcı olmak. Söz konusu hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri geliştirmelerine yönelik gereken profesyonel desteği vermek.
  2. Kariyer merkezi hizmetlerinin kalitesini artırmak.
  3. Öğrencilerin akademik başarısını artırmak.
  4. Öğrenciler ve mezunlar için deneyimsel öğrenme, iş ve staj olanaklarını artırmak.
  5. Üniversite, işverenler, İŞKUR ve diğer iç veya dış paydaşlar arasında yeni iş birlikleri kurmak ve mevcut iş birliklerini güçlendirmek.
  6. Kariyer merkezinin ve öğrencilere sundukları olanakları çeşitli yöntemlerle bilinir ve görünür hale getirmek.
  7. Kariyer merkezlerinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.