Yönetim ve Yürütme Kurulu

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Mehmet ERDEM (Başkan)

Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ (Üye)

Prof. Dr. Coşkun POLAT (Üye)

Doç. Dr. Hatice YAZGAN (Üye)

Doç. Dr. İsmet SARIBAL (Üye)

YÜRÜTME KURULU

Doç. Dr. Barış ÖZTUNA (Müdür)

Arş. Gör. Dr. Abdullah BAŞ (Müdür Yardımcısı)

Prof. Dr. Özcan ÖZKAN (Üye)

Prof. Dr. Faruk POLAT (Üye)

Doç. Dr. Emin Burçin ÖZVURAL (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Selma KARABAŞ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Emre ŞEN (Üye)